ปลัดกห.เผย ความมั่นคง เกาะติดสงครามโลกครั้งที่3 เกาหลีเหนือ-สหรัฐ เสี่ยงเผชิญหน้า

ปลัดกห.เผย ความมั่นคง เกาะติดสงครามโลกครั้งที่3 เกาหลีเหนือ-สหรัฐ เสี่ยงเผชิญหน้า
 
 
เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2560 เวลา11.00 ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคง ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง แนวโน้มสถาน การโลก ภายหลังเกิดความตึงเครียด ระหว่างเกาหลีเหนือ กับสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบว่า ในส่วนของหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานได้ติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ว่าจะมีอะไรมากระทบต่อเราบ้าง และมีการวิเคราะห์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้หน่วยงาน ความมั่นคงได้รับทราบ สวนแนวโน้มจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 หรือไม่นั้นขณะนี้ก็ติดตามสถานการณ์อยู่
 
" ได้ให้หน่วยงานความมั่นคงทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงกลาโหมกองทัพ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ประสานงานกกัน และติดตามสถานการณ์ดังกล่าว ในส่วนของประชาชนที่อยู่ในประเทศอย่างนั้น ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการแจ้งเตือน" พล.อ.ชัยชาญ กล่าว

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line