• สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อบรมหลักสูตร กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ • A
 • A
 • A
 • โอกาสเดียว ลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมวันนี้...ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ครั้งแรกในภาคใต้  สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) เชิญชวนผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และบุคคลทั่วไป  เข้าอบรมหลักสูตร : “ กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ ในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ” ในวันอาทิตย์ 29 กันยายน 2556 เวลา 8:30 – 16:30 น.  ณ โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต
   
  นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ  นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ก่อตั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของผู้ประกอบการบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยกระดับและพัฒนาบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทยสู่มาตรฐานสากล  กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการรับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ได้มีการเติบโตเป็นอย่างมาก  จำเป็นที่จะต้องพัฒนายกระดับธุรกิจสู่มาตรฐานสากลและลดความเสี่ยง รวมถึงผู้ที่สนใจและต้องการจะเปิดธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานในพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินและขั้นตอนในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
   
  วัตถุประสงค์ ในการจัดอบรมหลักสูตร : “ กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ ในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ” เพื่อพัฒนาและยกระดับธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Money Changers) สู่มาตรฐานสากล  และก้าวไกลไปกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  สอดรับกับกฎหมายและระเบียบใหม่ๆของโลกการเงิน การเปิดเสรีทางการเงิน  และเพื่อเสริมศักยภาพของผุ้ประกอบการก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
   
  เนื้อหาหลักสูตรอบรม  ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และได้รับความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด มีหัวข้อดังนี้ ปูพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เสริมสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง
  วิธีการดูธนบัตรต่างประเทศปลอม และธนบัตรต่างประเทศที่ถูกยกเลิก, เจาะลึกความรู้ในธนบัตรรุ่นใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในปีนี้ ได้แก่ ยูเอสดอลลาร์ ยูโรระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกกำหนด เพื่อลดความเสี่ยง
   
  ค่าอบรม สำหรับสมาชิกของสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) 900 บาทต่อ 1 ท่าน และบุคคลทั่วไป 1,000 บาทต่อ 1 ท่าน พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ วุฒิบัตร จากสมาคมฯ
   
  ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียด ได้จากสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(TAFEX) โทร 02-238-1088 - 9 โทรสาร 02-238-1089   มือถือ 084-388-9982 อีเมล :  support@tafex.org    เว็บไซต์ :  www.tafex.or.th
   
  RELATED   NEWS
  LASTEST   NEWS
  COMMENTS

  โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกา ที่วางไว้ กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง