ช่อง 28 พาไปรู้จักการเดินทางของความสุข บนเวที ThaiHealth’sTalk 13 นักสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม

ช่อง 28 พาไปรู้จักการเดินทางของความสุข  บนเวที ThaiHealth’sTalk 13 นักสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม
ช่อง 28 พร้อมเสิร์ฟทุกแรงบันดาลใจชั้นดีและจะพาคุณมาสัมผัสความสุขในการเดินทางกับ 13 นักสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์บนเวที ThaiHealth’s Talk เวทีสร้างแรงบันดาลใจ
 
ในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการทำงานของ สสส. นอกจากจะทำให้ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นสำคัญมาโดยตลอดแล้วก็ยังคงเปิดโอกาสให้มีพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดด้วยประสบการณ์ตรงของคนเล็กๆ จากหลากหลายสาขาอาชีพ กับ 13 นักสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ , ธีระพล เต็มอุดม , อรุษ นวราช , บุญศิริ ศรียอด , รอ.นพ.อดุลย์ชัย แสงเสริฐ , ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ , รังสรร มั่นคง , อรุณี ศรีโต , ชุติกา อุดมสิน , ทิชา ณ นคร , ทรงกลด บางยี่ขัน , ธวัชชัย ไทยเขียว , ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
 
ติตดามชมเวทีสร้างความสุขและแรงบันดาลใจ “ThaiHealth’s Talk กับ 13 นักสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-14.30 น. ทางช่อง 28

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line