ขยายเวลาโหวต10 ผลงาน True Young Producer Award 2017

ขยายเวลาโหวต10 ผลงาน True Young Producer Award 2017
ขอเชิญร่วมชม - แชร์ และคอมเม้นท์ 10 สุดยอดผลงานภาพยนต์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต หัวข้อ 'โกง ไม่เท่' True Young Producer Award 2017 พร้อมให้กำลังใจและส่งต่อเรื่องราวออกไปให้กว้างไกลที่สุด เพื่อสะกิดเตือนคนไทยไม่ให้ใฝ่โกง  ทีมใดมียอดเข้าชม , ยอดแชร์ และยอดคอมเมนท์ในทางบวก สูงที่สุด รับทุนการศึกษา 100,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2561 ทางwww.youtube.com/user/TrueMoveH
 
รายชื่อ 10 สุดยอดผลงานภาพยนต์โฆษณาเพื่อสังคมดังนี้
 
1.  ทีม แม่ใช้ไปซื้อน้ำปลาที่ตลาดฉันเลยซื้อผักกาดและผักชี                
     คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
    https://www.youtube.com/watch?v=dx7lpYZTYtA&t=40s
 
2.  ทีม DO IDEAคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
      https://www.youtube.com/watch?v=WFL4v9bsuqo&t=25s
 
3.  ทีม ชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลง (ขึ้นแล้วก็ลง อ๊ะ ขึ้นแล้วก็ลง อ๊ะ)
     คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     https://www.youtube.com/watch?v=F79SRZ6n6RY&t=4s
 
4.  ทีม พิราบเพลิง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
      https://www.youtube.com/watch?v=NY-cZAnmcUU&t=4s
 
5.  ทีม Low cost Production คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     https://www.youtube.com/watch?v=5cI7ZtLG024&t=20s
 
6.  ทีม Triple TAB คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      https://www.youtube.com/watch?v=6tFpljJZiSI&t=2s
 
7.  ทีม มาดาม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
      https://www.youtube.com/watch?v=mgQPl_Xef9Y&t=3s
 
8.  ทีม Three Men Army คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      
     https://www.youtube.com/watch?v=zCZgU_x8DHs&t=1s
 
9.  ทีม โอ้โหตัวมันใหญ่ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     https://www.youtube.com/watch?v=hXsM8xOuUEg&t=2s
 
10.  ทีม มะรุมมะตุ้ม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
       https://www.youtube.com/watch?v=mR0UgW-7V7A

Comments

Share Tweet Line