ปตท.บางจาก ปรับขึ้นน้ำมันทุกชนิด50 สต.เว้น E85 ขึ้น30สต. มีผล18เมย.

ปตท.บางจาก ปรับขึ้นน้ำมันทุกชนิด50 สต.เว้น E85 ขึ้น30สต. มีผล18เมย.
ปตท.-บางจาก ประกาศขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ขึ้น 30 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 05.00 น. 

ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน 95 ราคา 35.56 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.45 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.18 บาท/ลิตร E20 ราคา 25.94 บาท/ลิตร E85 ราคา 20.44 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา 27.79 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

Comments

Share Tweet Line