สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปางเข้าขั้นวิกฤติ น้อยสุดในรอบ 20 ปี

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปางเข้าขั้นวิกฤติ น้อยสุดในรอบ 20 ปี
 วันนี้ ( 7 มี.ค. 59 ) นายไชยพร ไพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำของเขื่อน และอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และปล่อยน้ำให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ อ.แม่ทะ และ อ.เกาะคา บางส่วน รวม 3 อ่างใหญ่ 2 อ่างเล็ก 1 ฝาย ว่า ระดับน้ำที่เหลืออยู่ขณะนี้ถือว่าต่ำสุดในรอบ 20 ปีแล้ว โดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 อ่างที่ใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าคือ อ่างแม่จาง จุน้ำ 90 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำใช้ได้เพียง 18 ล้าน ลบ.ม., อ่างแม่ขาม จุน้ำ 23.4 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันน้ำที่สามารถใช้ได้เพียง 6 ล้าน ลบ.ม. รวมสองอ่างมีน้ำที่จะใช้ได้คือ 24 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันทางโรงไฟฟ้าใช้น้ำวันละประมาณ 1.4 แสน ลบ.ม. เดือนประมาณ 4 ล้าน ลบ.ม.

               ซึ่งหากคำนวณแล้วจะมีน้ำเหลือใช้ประมาณ 4 เดือน คือถึงประมาณมิถุนายน 59 หากไม่มีฝนตกลงมาสมทบตามที่คาดไว้ในเดือนกรกฎาคมน้ำก็จะไม่พอในการผลิตไฟฟ้า นั่นก็หมายถึงต้องทยอยลดการผลิตไฟฟ้า แต่ที่ทางโรงไฟฟ้าตั้งเป้าคือ จะพยายามผลิตไฟฟ้าให้ถึง 31 ก.ค.ให้ได้  และหากไม่มีน้ำ แม่เมาะก็ต้องหยุดผลิต เราก็ต้องซื้อจากลาว (หงสา) ซึ่งมีโรงไฟฟ้า 3 โรง แต่ละโรงผลิตไฟฟ้าได้ 600 เมกะวัตต์ รวม 1,800 เมกะวัตต์ เราต้องซื้อ 1,400 เมกะวัตต์ ดังนั้นก็จะไม่กระทบต่อไฟฟ้าในภาคเหนืออย่างแน่นอน สำหรับปัจจุบันโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้ 2,140 เมกะวัตต์ ความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคเหนือจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 เมกะวัตต์

               ในส่วนของประชาชนที่ต้องใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความดูแลของ กฟผ. รวม 3 อำเภอ แม่เมาะ แม่ทะ เกาะคา 4 ตำบล คือ บ้านดง, แม่เมาะ, สบป้าด และนาสัก ยังคงไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค แต่ด้านการเกษตร ต้องให้ปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยแทน สำหรับเขื่อนกิ่วลม เก็บกักน้ำได้ 106 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันเหลือ 0.09 ล้าน ลบ.ม , เขื่อนกิ่วคอหมา เก็บกักน้ำได้ 170 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้มีเพียง 0.01 ล้าน ลบ.ม.

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line