ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จัดงาน “เป็นมานุษย์”เสริมความรู้ด้านมานุษยวิทยา

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จัดงาน “เป็นมานุษย์”เสริมความรู้ด้านมานุษยวิทยา

นายโชค บูลกุล ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) แหล่งรวบรวมและจัดการความรู้ด้านมานุษยวิทยา เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน “เป็นมานุษย์” ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ซึ่งจะจัดแสดงนิทรรศการด้านมานุษยวิทยา ผ่านการเล่าเรื่องชวนรู้จักผู้คนผ่านการเล่น อาหาร และข้าวของ  โดยใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง สื่ออินเตอร์แอคทีฟ และยังมีกิจกรรมมากมายอาทิ เวิร์คช็อปปักผ้าของชาวกะเหรี่ยงและเยาวชนม้ง กิจกรรมปรุงอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากไร่หมุนเวียน  ชิมข้าวไร่ จิบกาแฟดิฟ บอร์ดเกม WHO is WHO และการแสดงทางวัฒนธรรม 4 ภาค

โดยได้รับเกียรติจากนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมชมแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจากพระนางสุดฮอต แพทริเซีย กู๊ด และเคน-ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายนนี้ เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  

Comments

Share Tweet Line