นศ.ราชมงคลพระนคร คว้า 3 รางวัล ประกวดออกแบบรองเท้า ADDA

นศ.ราชมงคลพระนคร คว้า 3 รางวัล ประกวดออกแบบรองเท้า ADDA

นางสาวธนัชชา แซ่เอี้ยว นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากผลงานชื่อ ล็อค จากการประกวดการออกแบบรองเท้า ADDA Design Contest ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ @FRIENDS WITH ADVENTURE จัดโดยบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด รับทุนการศึกษา 25,000 บาท  นอกจากนี้ นายวันชัย สาสุวรรณ และนายจิรชาติ เทียมสระคู ยังรับรางวัลชมเชย ชื่อผลงาน Street Plays และ ADDA Rock Shoes รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line