มทร.พระนคร จับมือสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา

มทร.พระนคร จับมือสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม และการสร้างเครือข่ายในการทำงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อเร็วๆ นี้


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_bo4es7mmhnv3rj9jr9mrb1fki2, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0