ผศ.ดร. วีรณัฐ คิดค้นแนวคิดการนำเทคโนโลยี “บล็อกเชน” และ “บุดดิสต์ คอยน์”มาใช้กับการทำบุญยุค 4.0

ผศ.ดร. วีรณัฐ คิดค้นแนวคิดการนำเทคโนโลยี “บล็อกเชน” และ “บุดดิสต์ คอยน์”มาใช้กับการทำบุญยุค 4.0

แม้งานบริหารจะรัดตัวก็ยังไม่หยุดทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ ผศ.ดร. วีรณัฐ  โรจนประภา นอกจากจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่และดูแลมูลนิธิบ้านอารีย์แล้ว ยังเป็นนักวิชาการผู้ริเริ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ล่าสุดได้คิดค้นแนวคิดการนำเทคโนโลยี “บล็อกเชน” และเงินดิจิทัล “บุดดิสต์ คอยน์” หรือ “เหรียญแห่งชาวพุทธ” มาใช้กับการทำบุญยุค 4.0 เพื่อให้ชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินในรูปแบบใหม่ ในขณะเดียวกันยังช่วยป้องกันการใช้เงินของวัดในทางที่ไม่เหมาะสม และตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้เงินได้อีกด้วย ตอบโจทย์ชาวพุทธในสังคมไทยยุค 4.0 อย่างแท้จริง

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line