โตโน่ ภาคิน คนหล่อรักษ์โลก! ปลื้มถูกแต่งตั้งเป็นทูตแห่งมหาสมุทรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โตโน่ ภาคิน คนหล่อรักษ์โลก! ปลื้มถูกแต่งตั้งเป็นทูตแห่งมหาสมุทรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โตโน่ ภาคิน คนหล่อรักษ์โลก! ปลื้มถูกแต่งตั้งเป็นทูตแห่งมหาสมุทรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น ไม่อยากให้คนมองทำเพื่อภาพลักษณ์ของตัวเองแต่อยากอยากปลูกฝังให้คนมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมมากกว่า หลังทำโครงการไป5ครั้งกระแสตอบรับดี เล็งทำโครงการต่อทั่วประเทศ เผยเดือนนี้เริ่มต้นที่ขอนแก่นตามด้วยเชียงใหม่และภูเก็ต ดีใจมีโอกาสได้บินดูงานโรงแปรรูปขยะที่ญี่ปุ่น ตั้งใจนำเอาความรู้ที่ได้นำมาปรับใช้กับโครงการตัวเองในไทย ลั่นไม่ขอเงินทุน หากในอนาคตโครงการเติบโตขึ้นและต้องใช้งบประมาณค่อยว่ากันอีกที

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line