รวมพลคนรักษ์โลกต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 ในงาน “Eco Fest by ECOTOPIA”

รวมพลคนรักษ์โลกต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 ในงาน “Eco Fest by ECOTOPIA”

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม จัดงาน “Eco Fest by ECOTOPIA” (อีโค่เฟส บายอีโคโทเปีย) ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ชวนทุกคนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม และดูแลใส่ใจโลกให้น่าอยู่ต่อไป ด้วยการยกกิจกรรมเกี่ยวกับอีโค่ที่ตรงกลุ่มไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มาไว้ใจกลางเมือง พร้อมเปิดตัวหนังสือเขียวสยาม เล่มที่2 ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทรนด์การรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป และแจกหลอดโลหะ ต้นไม้ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย โดยมีเซเลบริตี้รักษ์โลก อาทิ ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, กนกรส กิตติขจร, วสุวัส คูหาเปรมกิจ, ภราดร จุลชาต, ลลนา  พานิช, รศ.ดร.สิงห์  อินทรชูโต, กุณฑิณี ไกรฤกษ์, ชนิสา แก้วเรือน, โสมรสา  พงษ์เพิ่มพฤกษ์, นันธิดา รัตนกุล, กมลนาถ องค์วรรณดี และพิพัฒน์-ศิรพันธ์ อภิรักษ์ธนากร ร่วมงาน ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม


อุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ล้ำสมัย ให้ความสำคัญต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และพยายามกระตุ้น รณรงค์ให้พนักงาน และประชาชนตระหนัก ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบสังคมร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 สยามพิวรรธน์ จึงจัดงาน  “Eco Fest by ECOTOPIA” ขึ้น โดยรวมสินค้า ของใช้สไตล์อีโค่จากอีโคโทเปีย ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมร่วมรณรงค์งดใช้หลอดพลาสติก ด้วยการแจกหลอดกระดาษกว่า 3,000 หลอดให้กับร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกร้านภายในสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนลด ละ เลิก การใช้หลอดพลาสติกโดยไม่จำเป็น ตลอดเดือนมิถุนายนนี้! รวมถึงร่วมมือกับบริษัทคิด คิด นำแอปพลิเคชั่นอีโค่ไลฟ์ (application ECOLIFE) มาให้ทุกคนดาวน์โหลดเพื่อบันทึกข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลดการใช้บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง สะสมเป็นพ้อยท์เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชั่นได้อีกด้วย

ภายในงานยังพบกับการเปิดตัวหนังสือ “เขียวสยาม” เล่มที่ 2 ซึ่งเป็นหนังสือสำหรับกลุ่มคอมมูนิตี้ที่สนใจในด้านการดูแลและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งสยามพิวรรธน์ได้จัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2560 และได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆมากมาย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ที่ปรึกษาโครงการอีโค่โปรเจคส์ กล่าวว่า สำหรับหนังสือเขียวสยามเล่มที่ 2 เป็นการจับประเด็น และรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ แต่อ่านสนุก การจัดเล่ม

ที่สวยงาม อ่านง่ายจากนักคิด นักวิจัย นักพัฒนาจากนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่น, อาหาร, อุตสาหกรรม, เทรนด์รักษ์โลก เป็นต้น เพื่อให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากสังคมไทยและโลก เพื่อผู้อ่านได้สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ต่อไปอีกด้วย

เซเลบริตี้ที่มาร่วมรักษ์โลกยังเผยวิธีการช่วยลดโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อมในสไตล์คนรุ่นใหม่ เริ่มที่ วสุวัส คูหาเปรมกิจ กล่าวว่า การช่วยลดโลกร้อนทำได้หลายวิธี เริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัว เช่น ไม่ใช้ถุงพลาสติกแค่ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และเวลาทิ้งก็ควรแยกไปใส่ถังรีไซเคิล นอกจากช่วยลดขยะแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำต่างๆ นอกจากนี้ปัจจุบันยังเลือกใช้ถุง biodegradable plasticที่สามารถย่อยสลายและกลายเป็นปุ๋ยได้ตามธรรมชาติด้วย

ส่วนกนกรส กิตติขจร เผยว่า ตนเองจะพกแก้วส่วนตัวไปสั่งเครื่องดื่มเสมอ ซึ่งป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำทุกครั้ง เพราะถ้าเราลดการใช้แก้วพลาสติก และหลอดได้ ก็จะส่งผลดีต่อธรรมชาติ และสัตว์ ลดขยะได้อีกด้วย

สุดท้าย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา บอกว่า อยากให้มีการรณรงค์อย่างจิงจังเรื่องการงดใช้พลาสติก มีการแยกประภทขยะให้ถูกต้อง รวมทั้งรู้จักการรีไซคิล การนำกลับมาใช้ใหม่ และการปฏิเสธรับถุงพลาสติก หลอด แก้วน้ำ ที่สำคัญต้องทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ไม่ทิ้งลงแม่น้ำ ลำคลอง และรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากจะช่วยเรื่องธรรมชาติแล้ว ยังทำให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่ น่าเที่ยวมากขึ้นอีกด้วย

ส่วนความน่าสนใจของอีโค่มาร์เก็ตพบกับสินค้านวัตกรรมใหม่ๆสไตล์อีโค่ โดยเฉพาะสินค้าจาก Ecotopia (อีโคโทเปีย) โซไซตี้สำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ใส่ใจตัวเอง สินค้าที่ผสมผสานวิถีชีวิตคนยุคใหม่ ที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากมาย จากชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ อาทิ เครื่องครัวผลิตจากวัสดุธรรมชาติอย่างฟางข้าวสาลี, แบรนด์ Taktai (ทักทาย) นวัตกรรมผลิตจากเส้นใยพืชที่เป็นสิ่งเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม, SACKITEM Upcycle Bag การนำถุงปูน และกระสอบทรายมารีไซเคิล, ขวดน้ำเก็บอุณหภูมิจาก Lab Space (แล็ปสเปซ), กระเป๋าทำจากเศษไม้ที่ไม่ใช้แล้วจาก Tongtar (ต้องตา), ร้าน La Tree (ลาทรี) การนำถุงกระดาษแบรนด์เนมมาเคลือบเป็นกระเป๋าให้มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ออร์แกนิคมากมายจาก “กลุ่มปลูกปรุงเปลี่ยน” ซึ่งเป็นกลุ่มของการรวมตัวคนมีใจรักความเป็นอินทรีย์ที่นำมาให้คนรักสุขภาพได้เต็มอิ่มไปกับผลิตภัณฑ์ พร้อมเวิร์คช้อปอีโค่มากมาย

งาน “Eco Fest by ECOTOPIA” จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาโลกใบนี้ให้เขียวขจีและสวยงามต่อไป และหาไอเดียรักษ์โลกได้อีกมากมายที่อีโคโทเปีย ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_50mej06aqrbmqnc88ufod2bc30, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0