ราชมงคลพระนคร จับมือวิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง สานต่อความร่วมมือ 5 ด้าน

ราชมงคลพระนคร จับมือวิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง สานต่อความร่วมมือ 5 ด้าน

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารเจรจาสานต่อความร่วมมือทางการศึกษา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง  Nanning Collage for Vacational Technology (NCVT)  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อเร็ว ๆ นี้  ทั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกัน 5 ด้าน ได้แก่ 1.สร้างหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ รูปแบบ 2+2  โดยให้นักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทย-ภาษาจีน ที่ NCVT 2 ปี และเรียนต่อที่คณะศิลปศาสตร์อีก 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปริญญาร่วมกัน  2.จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (E-Commerce) หลักสูตรธุรกิจออนไลน์แก่บุคลากร และนักศึกษา มทร.พระนคร  3.แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษา เช่น การอบรมภาษาจีนเบื้องต้น การทำวิจัยทางวัฒนธรรมไทย-จีน 4.ขยายความร่วมมือจัดหลักสูตรอื่น ๆ ร่วมกัน เช่น หลักสูตรท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร เสื้อผ้า วิศวกรรม เป็นต้น  และ 5.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการศึกษาระหว่าง NCVT และ มทร.พระนคร เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบภาษาจีน หรืออบรมหลักสูตรต่าง ๆ ระหว่างไทย-จีน 


ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการหารือขยายแนวทางการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้การสร้างความร่วมมือเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ผศ.ดร.อำนาจ  เอี่ยมสำอางค์ กล่าว

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_9r9732jg025397p7acqth1sgq7, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0