พลังไอซีที สร้างโอกาสให้นักเรียนชายขอบ เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด

พลังไอซีที  สร้างโอกาสให้นักเรียนชายขอบ เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด

แม้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัด ห่างไกลความเจริญเมื่อเทียบกับคนในเมืองใหญ่ แต่ข้อจำกัดนี้ ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้ “ครูชูมั่น จินะแปง” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝ่า อ.ท่าวังผา จ.น่าน ผลักดันให้ทั้งลูกชายและลูกสาวได้มีโอกาสเรียนรู้ จบมหาวิทยาลัย จนสามารถเป็นหมอทั้งคู่ได้ถึงทุกวันนี้ และเมื่อถามถึงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ ครูชูมั่น ตอบว่า “เทคโนโลยีไอซีที ทำให้ลูกๆ ผมมีวันนี้ได้...ขอแค่มีเครื่องมือให้เด็ก สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ต่อให้อยู่ไกลร้านหนังสือแค่ไหน ก็ไม่มีปัญหา” จากจุดเริ่มต้นที่สามารถบ่มเพาะลูกจนเติบใหญ่ ป้อนคนคุณภาพสู่สังคม ทำให้ครูชูมั่น เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำประสบการณ์นี้มาปรับใช้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาฝ่า ด้วยเชื่อมั่นว่า “ในยุคดิจิทัลเช่นนี้ ถ้าใครขาดไอซีที ต้องตกเทรนด์อย่างแน่นอน” แต่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยนั้น คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นเมื่อโอกาสมาถึง ครูชูมั่น จึงไม่รีรอแม้เสี้ยววินาทีที่จะคว้าไว้ !!!

เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่โรงเรียนบ้านนาฝ่า จ.น่าน หนึ่งในโรงเรียนประชารัฐ ได้รับการสนับสนุน จากบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้ามาติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงชุดอุปกรณ์ไอซีทีและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาทุกห้องเรียน ผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซึ่งทำให้เด็กนักเรียน ได้มีเครื่องมือเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สามารถสืบค้นในเรื่องที่ตัวเองอยากศึกษาหาความรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รอยยิ้มของเด็กๆ ที่กระตือรือร้นอยากมาโรงเรียนทุกวัน กลุ่มเด็กๆ ที่มายืนออกันอยู่หน้าห้องคอมพิวเตอร์ รอว่าเมื่อไหร่ ICT Talent ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่กลุ่มทรู ส่งมาเพื่อให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีไอซีทีให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จะมาเปิดห้องคอมพิวเตอร์สอนพวกเขาได้เข้าไปท่องโลกอินเทอร์เน็ต ภาพเหล่านี้ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเทคโนโลยีไอซีที สามารถสร้างแรงจูงใจ และทำให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการศึกษาได้จริงๆ

“มีครั้งหนึ่ง ผมถามนักเรียนไปว่ารู้ไหมว่ากัญชามีโทษอย่างไร?  เด็กๆ ไม่รีรอเลย รีบกรูกันไปห้องคอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูล และวิ่งกลับมาแย่งกันตอบคำถามผม ระบบไอซีทีทำให้เด็กสนุกกับการเรียน และเมื่อเด็กสนุกกับการเรียน สิ่งที่ตามมาอย่างน่าภูมิใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกระดับชั้น และที่สำคัญ ทัศนคติผู้ปกครองและชุมชนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวก จากเดิมที่คิดว่าเทคโนโลยีการสื่อสาร คือศัตรู ทำให้ลูกหลานติดเกม เสียคน วันนี้ มุมมองก็เปลี่ยนไป ผู้ปกครอง เห็นประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในการส่งเสริมการศึกษาของเด็ก ทำให้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชนก็ดีมากยิ่งขึ้น” ครูชูมั่น กล่าว

“หากการศึกษาที่มีคุณภาพ เปรียบเสมือนการบรรเลงเพลงดนตรีที่ไพเราะ ซึ่งเพลงจะมีความไพเราะได้นั้น ต้องมีทั้งเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพ และนักดนตรีที่มีทักษะ รู้จักใช้เครื่องดนตรีอย่างชำนาญ  ดังนั้น การที่กลุ่มทรู มามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงชุดอุปกรณ์ไอซีทีและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา อีกทั้งส่ง ICT Talent มาช่วยดูแล จึงเปรียบเสมือนการมอบเครื่องดนตรีที่ครบครัน ซึ่งครู จะต้องเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถ รู้วิธีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” และนี่ จึงเป็นที่มาของการที่ครูชูมั่น ได้เข้ามากรุงเทพฯ อีกครั้งในวันนี้เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านนาฝ่า ที่ปีการศึกษานี้ ครูชูมั่น ได้นำเสนอ “โครงการบ้านนาฝ่าปัญญาภิวัฒน์” เพื่อขอให้กลุ่มทรู พิจารณางบประมาณสนับสนุนในการจัดอบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะในการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่ได้รับ ขณะเดียวกัน มีแผนปรับปรุงห้องสืบค้นและเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่า จะทำให้เด็กนักเรียน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”

สำหรับบางคน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชนบท คำว่า “โอกาส” มีค่าและมีความหมายต่อชีวิตพวกเขามาก...และวันนี้ เป็นเรื่องน่ายินดีที่เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาฝ่า จ.น่าน หนึ่งใน 1,000 โรงเรียนประชารัฐที่ได้รับโอกาสดีๆ จากกลุ่มทรู สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ...ด้วยพลังไอซีที เด็กๆ ได้เปิดโลกทัศน์ สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง อันเป็นการสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืนที่แท้จริง

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_oe86eogg0piea5gsanoaa18b60, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0