โครงการประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ประจำปี 2562

โครงการประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ประจำปี 2562

โค้งสุดท้ายแล้ว...กับ “โครงการประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ประจำปี 2562” ที่เชิญชวนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่  4-6  หรือสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปีที่ 1-3 ทั่วประเทศ ส่งโครงการเข้าประกวดในหัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า 600,000 บาท จะเปิดรับโครงการถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น น้องๆหรือโรงเรียนที่สนใจ รีบเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th  หรือ  www.trueplookpanya.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-858-6471

Comments

Share Tweet Line