ตลาดยิ่งเจริญ“องค์กรต้นแบบที่บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยความใส่ใจ”

 ตลาดยิ่งเจริญ“องค์กรต้นแบบที่บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยความใส่ใจ”

พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก 2562” พร้อมด้วยพลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับชา ในฐานะประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณให้กับตลาดยิ่งเจริญในฐานะ“องค์กรต้นแบบที่บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยความใส่ใจ” โดยมี นางสาว ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ เป็นผู้รับมอบเนื่องจากเป็นองค์กรที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กองทัพอากาศ

Comments

Share Tweet Line