กลุ่มทรู มอบสมาร์ทโฟนเยาวชนผู้ชนะเลิศโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองผ่านศิลปะการพูด

กลุ่มทรู มอบสมาร์ทโฟนเยาวชนผู้ชนะเลิศโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองผ่านศิลปะการพูด

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา (ที่ 2 จากขวา) รับมอบสมาร์ทโฟนจำนวน 30 เครื่องจาก กลุ่มทรู โดย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อให้เป็นรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา ทั้งระดับภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ผ่านศิลปะการพูดและยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_rjijg27bd7siijsri8eqkj2im0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0