พีค ภัทรศยา รับหมดสัญญาช่อง ตั้งใจเป็นอิสระ แจงไม่มีละครเพราะคาบเกี่ยวเรื่องเก่า

พีค ภัทรศยา รับหมดสัญญาช่อง ตั้งใจเป็นอิสระ แจงไม่มีละครเพราะคาบเกี่ยวเรื่องเก่า

พีค ภัทรศยา รับหมดสัญญาช่อง 7 ไม่นาน ตั้งใจเป็นนักแสดงอิสระไปเรื่อย ขอบคุณค่ายต่าง ๆ ที่มาชวนไปอยู่ด้วย มองอายุเยอะแล้วเลยอยากทำอะไรใหม่ ๆ ปัดไม่ต่อสัญญา เพราะช่องไม่ป้อนละคร ยันผู้ใหญ่ดีกับตนเสมอ แจงที่ไม่มีละครนาน 1 ปีเพราะเป็นช่วงคาบเกี่ยวเรื่องเก่า

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line