ศูนย์กฎหมาย ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม! ถ่ายทอดความรู้กฎหมายทางการแพทย์ รพ.พระรามเก้า

ศูนย์กฎหมาย ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม! ถ่ายทอดความรู้กฎหมายทางการแพทย์ รพ.พระรามเก้า

ศูนย์กฎหมายศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้กฎหมายทางการแพทย์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯ 


อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการ "สัญจรอบรมให้ความรู้กฎหมายทางการแพทย์และวิธีพิจารณาทางการแพทย์” เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ คดีทางการแพทย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ ความเสี่ยงทางการแพทย์ในยุค 4.0 และกฎหมายคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร  เมื่อเร็วๆนี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line