ขอแสดงความยินดีกับ จริญญา ยังประภากร ที่บุตรชายคนโต บรรพชาเป็นสามเณร

ขอแสดงความยินดีกับ จริญญา ยังประภากร ที่บุตรชายคนโต บรรพชาเป็นสามเณร

ขอแสดงความยินดีกับ จริญญา ยังประภากร ในโอกาสที่บุตรชายคนโต ณฐวัฒน์ วงษ์เจริญสิน บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ เมื่อวันก่อน โดยมี อุดมทัศนีย์ ยังประภากร และ นงนภัส เลิศเกียรติอนันต์ ร่วมแสดงความยินดี

Comments

Share Tweet Line