ราชมงคลพระนคร อบรมพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ S-CURVEHUB ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ราชมงคลพระนคร อบรมพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ S-CURVEHUB ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ S-CURVEHUB สำหรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ New Generation for S – Curve เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเว็บไซต์ขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (First S-Curve และ New S-Curve) ในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ให้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้าง Startup และค้นหาบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม S-Curve มากขึ้น

ภายในงานมีกิจกรรมถอดรหัสความคิดในหัวข้อ เทรนต์อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนการผลิตด้วยนวัตกรรมหุ่นแขนกลสัญชาติไทย โดย คุณอิททัช อนุพรรณสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด และหัวข้อ เจาะลึกแฟรนไชส์ 4.0 ก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสด กับ WashCoin ร้านสะดวกซักผ้าออนไลน์  โดย คุณมงคล ผอบนาง ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งแฟรนไชส์ WashCoin ณ โรงแรม SC Park กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line