ราชมงคลพระนคร ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดเบญจมพบิตรฯ

ราชมงคลพระนคร ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดเบญจมพบิตรฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562  เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป ณ วัดเบญจมพบิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_kj1cko5hpkb6gb20n25gh5msm6, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0