กตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง ม.ศรีปทุม “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”

กตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง ม.ศรีปทุม “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒  “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นประธานในพิธีฯ วางพวงมาลา ต่อจากนั้น ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมวางพวงมาลาหน้ารูปปั้น ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในพิธีกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น1 โซน A อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับการจัดงานในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป พิธีสวดพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน การจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงรำ รำลึกพระคุณ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ต่อด้วย พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมกตเวทิตาคุณรำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์  และ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ แก่บุคลากร ม.ศรีปทุม จำนวน 4 รางวัล ลำดับสุดท้ายเป็นการรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น๑ โซน A อาคาร๔๐ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ย้อนหลังไปเมื่อราว ๑๐๐ ปีเศษ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมถือกำเนิดเกิดขึ้นที่บ้านสวนอำเภอหนองจอก จังหวัดพระนคร ทุกวันนี้หากท่านมีชีวิตอยู่ อายุก็คงราวๆ ๑๐๓ ปี ท่านเริ่มอาชีพด้วยการช่วยบิดามารดาพายเรือขายของตั้งแต่เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง  ท่านเริ่มกิจการด้วยการลงทุนซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับชาวบ้าน เอาไปแลกข้าวเปลือกแล้วนำข้าวเปลือกไปขายให้โรงสี ท่านมีความเพียรวิริยะอุตสาหะ จนในที่สุดได้ลงทุนซื้อกิจการโรงสีข้าวเป็นของตัวเองเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑  ขณะที่อายุได้เพียง ๓๐ ปี จากนั้นได้เริ่มกิจการรับเหมาก่อสร้างโดยจัดตั้งบริษัทส่งเสริมสถาปัตย์ จำกัด รับเหมาการก่อสร้างจากหน่วยราชการหลายแห่ง

ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่านได้จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาในย่านบางเขน ต่อมาปีในพ.ศ. ๒๕๑๓ ได้สร้างสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอีก ๑ แห่ง โดยได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามพร้อมความหมายให้ว่า วิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งแปลว่า บ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว วิทยาลัยของท่านพัฒนามาเป็นลำดับและได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งท้องทุ่งบางเขนไม่เคยเงียบเหงา ที่นี่ถือเป็นเบ้าหล่อหลอมของคนรุ่นใหม่ทันสมัยมุ่งสร้างบัณฑิตด้วยระบบการศึกษาให้นักศึกษารู้หลักวิชาการความคิดสร้างสรรค์รู้ทันเทคโนโลยี รอบรู้ในการนำการแก้ปัญหาร่วมพัฒนาสังคมและดำรงตนอย่างมีคุณค่า ตามคำขวัญที่ว่า "ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม"

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_bevb55u2hrvdaq23a17fjk68a7, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0