ENN ผู้ให้บริการพลังงานรายใหญ่ของจีน พลิกโฉมสู่ดิจิทัลด้วย VeChainThor Blockchain

ENN ผู้ให้บริการพลังงานรายใหญ่ของจีน พลิกโฉมสู่ดิจิทัลด้วย VeChainThor Blockchain

จีนมีตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่มั่งคั่ง โดยในปี 2561 เพียงปีเดียวมีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากถึง 2.80 แสนล้านลูกบาศก์เมตร และด้วยนโยบายการเปลี่ยนถ่านหินเป็นก๊าซของจีน รวมถึงเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เราจึงสามารถคาดการณ์ได้ถึงความต้องการ LNG ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตข้างหน้า ดังนั้น เพื่อรองรับตลาดขนาดใหญ่ของจีนได้ดีขึ้น ENN Energy Holdings Limited หนึ่งในผู้ให้บริการด้านพลังงานรายใหญ่ที่สุดของจีน จึงหันมาใช้ VeChainThor Blockchain เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ENN ดำเนินโครงการ 187 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมประชากรเมืองที่เชื่อมถึงกันกว่า 94.57 ล้านคนในจีน


องค์ประกอบ ค่าความร้อน และอัตราการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงของ LPG แตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาและกระบวนการ ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีและแม่นยำ และควรจะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงความดันก๊าซในระหว่างการขนส่งและเวลาที่มาถึงเช่นกัน ซึ่งวิธีการดั้งเดิมนั้น ข้อมูลจะถูกบันทึกโดยบุคลากรที่หลากหลายในห่วงโซ่อุปทาน และถูกส่งผ่านเครื่องมือสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งกินเวลานานและเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดจากมนุษย์

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เทคโนโลยี VeChainThor Blockchain และ IoT ถูกนำมาใช้ โดยในเดือนสิงหาคม 2561 ที่งานมหกรรม China International Gas & Heating Technology and Equipment Exhibition 2018 บริษัท ENN, VeChain แพลตฟอร์มบล็อกเชนสาธารณะระดับองค์กร และบริษัท Shanghai Gas รัฐวิสาหกิจที่ครองตลาดก๊าซของนครเซี่ยงไฮ้กว่า 90% ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาโซลูชั่น LNG โดยใช้ VeChainThor Blockchain

ภายใต้ความร่วมมือนี้ ENN รับผิดชอบเรื่องการออกแบบและสร้างระบบรองรับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LNG ขณะที่ VeChain รับหน้าที่เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของโซลูชันนี้ รวมถึงบริการซอฟต์แวร์ที่จำเป็น และ Shanghai Gas จะรับหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อทำให้มั่นใจว่าโซลูชันดังกล่าวครอบคลุมตลาด LNG ทั่วประเทศ

โซลูชั่นนี้ถูกนำไปใช้งานเป็นครั้งแรกโดยศูนย์จัดเก็บและจำหน่ายก๊าซ Zhoushan LNG Storage and Distribution Centre ในช่วงนำร่องก่อนการเปิดใช้งานวงกว้าง

สำหรับในกรณีนี้ VeChainThor Blockchain ถูกนำมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ IoT เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยก๊าซจะถูกฉีดเข้าไปในถังเก็บที่แตกต่างกัน จากนั้น แต่ละถังจะได้รับหมายเลขถังที่เชื่อมโยงกับข้อมูลซึ่งเก็บไว้บนบล็อกเชน เช่น แหล่งที่มา เป็นต้น เมื่อถังก๊าซถูกขนส่งไปยังผู้ค้าปลีก ข้อมูลโลจิสติกส์ ตลอดจนรายงานคุณภาพของ LNG จะถูกอัพโหลดขึ้นบล็อกเชนเช่นกัน ด้วยกระบวนการดังกล่าว ผู้ขนส่งและผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่นจึงสามารถตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล LNG ระหว่างกันได้บนบล็อกเชน

นอกจากนี้ VeChainThor Blockchain ยังสามารถรองรับการให้บริการด้านการการเงินในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จการมัดจำคลังสินค้า การตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพ การประกันความปลอดภัย และอื่นๆ และเนื่องจากสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีการเข้ารหัสได้ ผู้ให้บริการด้านการเงินในห่วงโซ่อุปทานจึงมีเครื่องมือที่ดีขึ้นสำหรับการสืบค้นข้อมูลและการตรวจสอบ

ในอนาคต VeChain จะร่วมมือกับ ENN อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้งานรูปแบบนี้ไปยังโครงการ LNG อื่นๆ ตลอดจนธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะสร้างมูลค่าสำหรับทั้งเศรษฐกิจที่แท้จริงและผู้บริโภคปลายทาง

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_j34msn9a22l842nvpehs4aain7, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0