ก.ล.ต. จัด“พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข”

ก.ล.ต. จัด“พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  พร้อมด้วยพันธมิตร ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัด  “พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข” แก่บริษัทนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดตาม โครงการ "บริษัทเกษียณสุข" จำนวน 76 บริษัท โดยในงานยังมีเสวนาหัวข้อ “นายจ้างในดวงใจ สร้างได้ด้วย PVD”  โดยพิธีจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ  ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line