มทร.พระนคร ปันความรู้การทำผ้ามัดย้อมด้วยสีคราม

มทร.พระนคร ปันความรู้การทำผ้ามัดย้อมด้วยสีคราม

ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และฝึกปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติจากคราม ในรายวิชาการสัมมนา ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ในหัวข้องาน "พามัดย้อม" ซึ่งมีนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้


ทั้งนี้ในอนาคตจะทำความร่วมมือในการบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาผ้าทอพื้นถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไป

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_2cibp3n7o3tf8id8ciu9r2s986, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0