ราชมงคลพระนคร จับมือ SCG บริการวิชาการสู่ชุมชน ตัดเย็บและย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

ราชมงคลพระนคร จับมือ SCG บริการวิชาการสู่ชุมชน ตัดเย็บและย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หรือ SCG จัดบริการวิชาการเพื่อช่วยเหลือสังคม “โครงการฝึกอบรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ณ วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก บ้านฉาง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2562 นำโดย ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผศ.วาสนา ช้างม่วง ดร.นงนุช ศศิธร
และทีมอาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ซึ่งมีชาวบ้านชุมชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมการย้อมสีจากเปลือกมังคุดบนผืนผ้า และการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ อาทิ กระเป๋า เสื้อ เป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้การพัฒนาสีย้อมจากเปลือกมังคุด เป็นการนำวัตถุดิบเหลือใช้จากการแปรรูปสินค้าในชุมชน นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กลุ่มวิสาหกิจแตนบาติค ทำให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ และสร้างอัตลักษณ์สินค้าของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักและถูกใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_8ud5sr4trt822qtjtbm1o43km4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0