ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังภาครัฐ นำนวัตกรรม ยกระดับชุมชนโอทอป

ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังภาครัฐ นำนวัตกรรม ยกระดับชุมชนโอทอป

ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) โดยได้รับเกียรติจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเปิดเผยการจัดงานในครั้งนี้ว่า ทางภาครัฐบาลได้มีแผนงานบูรณาการ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จึงร่วมกับมหาวิทยาลัย นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับการยอมรับสำหรับการทำการตลาดทั้งในประเทศและระดับสากล โดยจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย จากทั้งหมด 6 จังหวัด ในการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


ด้านผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจหลักในการสร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ โดยนำอาจารย์จาก 9 คณะของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มาร่วมให้คำปรึกษาและบูรณาการความรู้ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบพัฒนาเครื่องจักร เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ จำนวน 120 แห่ง และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากนี้มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้ประกอบการเหลือเพียง 80 แห่ง เพื่อนำมาพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ขณะที่นางสาวณชาภัสส์ อรรถมานะ  อายุ 50 ปี เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์แก้มปลาทูทอดกรอบ ปลาทูซาเตี๊ยะ น้ำยาปลาทูแม่กลอง อยู่ภายใต้ชื่อแบรนด์น้องส้ม ที่มีมาอย่างยาวนาน การที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายในการขอคำปรึกษาจากวิทยากร เรื่องของสูตรการผสมอาหารเพื่อให้อยู่ได้นานขึ้นโดยที่ไม่ใช้สารกันบูดในปริมาณที่มาก รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้สามารถพกพา สะดวกในการรับประทาน ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_rbcmjvis3gg8ah4d473k4m4p56, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0