สนข.เปิดเวทีสัมนาศึกษา TOD รอบสถานีรถไฟเมืองพัทยา

สนข.เปิดเวทีสัมนาศึกษา TOD รอบสถานีรถไฟเมืองพัทยา

นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดการสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชนพื้นที่เมืองต้นแบบ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1 ตามโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”


จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งมีนายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สนข. (ที่ 4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ โดยผลการศึกษาเบื้องต้นสามารถพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ เมืองพัทยา ได้ 4 โซน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_7bffdju512dsagbtp1q189oq23, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0