เปิดแล้ว! THE WEALTH BY SPU หลักสูตร ด้านการวางเเผนจัดการภาษีและความมั่งคั่งของกิจการครอบครัว

เปิดแล้ว! THE WEALTH BY SPU หลักสูตร ด้านการวางเเผนจัดการภาษีและความมั่งคั่งของกิจการครอบครัว

“THE WEALTH BY SPU” หลักสูตรด้านการวางเเผนจัดการภาษีและความมั่งคั่งของกิจการครอบครัว อัพเดทความรู้กฏหมายและภาษีใหม่ เจาะลึกเนื้อหาที่ช่วยแก้ Pain Point เรียนรู้ How to จากหลากหลายกรณีศึกษา หลักสูตรเดียวที่จะทำให้คุณเข้าใจกฏหมายและภาษีเพื่อเตรียมวางแผนจัดการทรัพย์สินและความมั่งคั่งของครอบครัวสู่รุ่นลูกหลานอย่างยั่งยืน 


เปิดบทเรียนเเรก Chapter 1 Wealth Tax Planning 

ในหัวข้อเเละเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้

Topic 1: กฎหมายภาษีที่ดิน

“ทำความเข้าใจที่ดินและภาษีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น”

-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายภาษีที่ดินและกฏหมายลูก

-การเตรียมการสำหรับผู้มีสินทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ดินเปล่า โรงงาน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

-เรียนรู้จากกรณีศึกษา การแก้ปัญหา และเตรียมการสำหรับอนาคต

-รู้จักเครื่องมือที่เป็น Check list และ เรียนรู้ How to ที่เป็นทางลัด

-เน้นการบริหารจัดการส่วนบุคคล เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก

 Topic 2: ภาษีการให้และภาษีมรดก

“วางแผนการให้และมรดกเพื่อจัดการภาษีได้อย่างถูกต้อง”

-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายครอบครัวและภาษีมรดก

-ทำความเข้าใจในเรื่องสินสมรส พินัยกรรม ทรัสต์ ประกันชีวิต และหุ้นรูปแบบต่างๆ

-เน้นการเรียนรู้ Solution การเตรียมการ และข้อควรระวังต่างๆ

Topic 3: Family Business

“วางแผนการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวให้แข็งแกร่งและยั่งยืน”

-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับบริบทและการจัดการโครงสร้างธุรกิจครอบครัว

-การบริหารจัดการสินทรัพย์สำหรับผู้ที่ไม่มีทายาท

-ทำความเข้าใจรูปแบบผลประโยชน์ และ ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ

-เรียนรู้จากกรณีศึกษาของปัญหาธุรกิจครอบครัว และการแก้ปัญหาเพื่อผลลัพธ์มิใช่ขัดแย้ง

-การวางแผนยุทธศาสตร์ออกจากธุรกิจ (Exit Strategy) เมื่อครอบครัวไม่ต้องการธุรกิจแล้ว

Topic 4: Tax Audit Personal

“การจัดการรายได้ส่วนบุคคลที่มาจากหลายทางเพื่อประโยชน์สูงสุดทางภาษี”

-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเคล็ดลับ How to หลักการจัดการรายได้

-การบริหารจัดการสินทรัพย์ส่วนบุคคลและความมั่งคั่งของครอบครัว

-หลักการตรวจบัญชีบุคคล การตรวจบัญชีธนาคาร การจัดทำบัญชีเดียว

-เรียนรู้จากกรณีศึกษา และข้อควรระวังต่างๆ

วิทยากร:

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านกฏหมายและภาษีทางธุรกิจ

กำหนดการเเละสถานที่:

ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-17.00 น.

วันที่ 21 ม.ค. – 3 มี.ค. 2563 (7 ครั้ง)

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร 11 ชั้น 14 ห้อง Auditorium 2

สมัครเเละดูข้อมูลเพิ่มเติม:

www.spu.ac.th/thewealth

โทร. 061 517 6313 (คุณกี้)

e-mail:  thewealthbyspu@gmail.com

https://www.spu.ac.th/thewealth/

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line