ดู๋ สัญญา เจาะใจ ปตท. ปลูกเพื่อเปลี่ยน สร้างหัวใจสีเขียวให้กับคนเมืองรุ่นใหม่!!

ดู๋ สัญญา เจาะใจ ปตท. ปลูกเพื่อเปลี่ยน สร้างหัวใจสีเขียวให้กับคนเมืองรุ่นใหม่!!

วิกฤตโลกร้อนเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราต้องเผชิญความแปรปรวนทางอากาศ หรือแม้แต่ปัญหา P M 2.5 ที่มาเตือนเราทุกคนว่าควรลงมือปกป้องธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม ระมัดระวังในการใช้ทรัพยากร ก่อนที่จะเกิดหายนะทางธรรมชาติที่ไม่สามารถกู้คืนมาได้  สัปดาห์นี้ รายการ “เจาะใจ” โดย พิธีกร “ดู๋-สัญญา คุณากร” จึงขอเปิดเวทีตอนรับ “คุณกฤษณ์ อิ่มแสง” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อพูดคุยถึงเรื่องราวของการตั้งใจดูแลธรรมชาติอย่างจริงจังมากว่า 25 ปีของ ปตท. ซึ่งได้สร้างพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องที่ปลูกป่าไปแล้วนับล้านไร่ ล่าสุดเปิดเส้นทางจักรยานเพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสธรรมชาติในป่าที่โคราช เมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมาอีกด้วย


คุณกฤษณ์ อิ่มแสง เผยว่า “ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กลุ่ม ปตท. ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” ด้วยมุ่งมั่นสานต่อพระราชปณิธานโครงการจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจึงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนชุมชนใน จ.นครราชสีมา พัฒนาเส้นทางจักรยานระยะทาง 7 กิโลเมตร เชื่อมไปสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 800 เมตร ในพื้นที่แปลงปลูกประวัติศาสตร์ โดยมีแรงบันดาลใจจากต้นประดู่ป่าทรงปลูก ต้นไม้ต้นที่ 100 ล้าน ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของ ปตท. เมื่อปี 2540 ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวง ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง และตระหนักในความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าใต้ร่มพระบารมีแห่งนี้ และชมนิทรรศการถาวร เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวพลิกฟื้นแปลงปลูกป่า FPT 49 จากสภาพป่าหัวโล้น ให้กลายเป็นป่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ปตท. อันเป็นแหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ

นอกจากนี้ ปตท. ยังมีการกระจายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยู่ครบทั่วทุกภาคของประเทศ คลอบคลุมพื้นที่กว่า 56 จังหวัด ในปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกป่าทั้งหมด 1,164,743 ไร่ รวม 554 แปลงปลูก  รวมถึงมีโครงการเสริมต่างๆ ที่ต้องทำควบคู่กันไปด้วย ภายใต้แนวคิดที่ว่า ปลูกป่าในใจคน คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด เพราะการปลูกป่าเป็นภารกิจที่ยากแล้ว การดูแลป่าให้อยู่รอดเป็นป่าถาวรและยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า จึงจำเป็นต้องมีการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักรัก และหวงแหนป่า อีกทั้ง ปตท. เองก็ยังมีการสร้างศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง พื้นที่กว่า 12 ไร่ บนถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อให้คนในเมือง ได้ใกล้ชิดป่ามากขึ้นอีกด้วย

และปีนี้ยังมีการรณรงค์เรื่องของ Urban Green Mindset กับการจัดแคมเปญ ปลูกเพื่อเปลี่ยน สร้างการรับรู้วิสัยทัศน์และโครงการที่ ปตท. ทำ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง Green Mindset เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับ People & Planet สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสร้างหัวใจสีเขียวให้กับคนเมือง อย่างล่าสุดได้เริ่มรณรงค์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่กับโครงการ 40 ปี ปตท. PLANT TOGETHER ร่วมกับ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด จัดการประกวดสร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยมอบทุนกว่า 1.4 ล้านบาท ให้แก่ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างและขยายพื้นที่สีเขียว ซึ่งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาของโครงการฯ ด้วยการจัดทำโครงการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้น เกิดใจรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจและความคิดต้นแบบดีๆ ให้กับประชาชนทั่วไปในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้าน สถานศึกษา และที่ทำงานต่อไป  ซึ่งผลงานของน้องๆ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ได้รับการโหวตผ่านทางโซเชียล มีเดีย ร่วมกับคะแนนจากคณะกรรมการที่ปรึกษา จนได้มหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 รับทุนทำกิจกรรมเพิ่มจากทาง ปตท. อีก 400,000 บาท เพื่อพัฒนาต่อยอดพื้นที่สีเขียวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งก็เพิ่งจะสิ้นสุดโครงการไปเมื่อเร็วๆ นี้”

ติดตามเรื่องราวอันน่าสนใจนี้ได้ในรายการ“เจาะใจ” วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line