ประกวดสุนทรพจน์ น้อมรำลึกร.9

ประกวดสุนทรพจน์ น้อมรำลึกร.9

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ นางสาวชญาภา จารุสุทธิรักษ์ โรงเรียนศึกษานารี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับรางวัลชนะเลิศภายใต้หัวข้อ “ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” และนายภวินท์ อินทะพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับอุดมศึกษา รับรางวัลชนะเลิศหัวข้อ
“รอยพระบาทแห่งไท้ นำไทยให้ร่มเย็น” การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณ ณ ศูนย์เทเวศร์ ราชมงคลพระนคร


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_m041v91la434ojurm38p76blk4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0