มูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Bank on a Bright Future with HSBC

มูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Bank on a Bright Future with HSBC

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนหน้า-ที่ 10 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดกิจกรรม “สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Bank on a Bright Future with HSBC ที่ได้รับการสนับสนุนโดย HSBC Youth Opportunities Programme เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำโครงการ และร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการที่ธนาคารเอชเอสบีซี กรุงเทพฯ


ทั้งนี้ Bank on a Bright Future with HSBC เป็นโครงการระยะเวลา 1 ปี ที่ส่งเสริมโอกาสให้นักเรียน 3,000 คน และครูใน 30 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม สกลนคร นนทบุรี และปทุมธานี ได้เรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียน พัฒนาทักษะความรู้ด้านเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การทำอาหารและเบเกอรี่ หัตถกรรม การเรียนรู้การทำการตลาดผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ เป็นต้น

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org โทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_p86vp2oqu5ggehn25kg4t64gu4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0