มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจากรายการรถโรงเรียน School Rangers เป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจากรายการรถโรงเรียน School Rangers เป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสรรเพชร นิลรัตน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ รับมอบเงินบริจาค 115,497บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) จากเหล่าศิลปินเยาวชนคนรุ่นใหม่รายการรถโรงเรียน School Rangers บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจน ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ โดยเงินที่ได้รับบริจาคมาจากการหน่ายบัตรเข้าร่วมกิจกรรม “รถโรงเรียน Schoolympics 2019” โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


สำหรับปี 2563 มูลนิธิ EDF ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนในการมอบทุนการศึกษา รวมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการงานและอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11  อีเมล public@edfthai.org หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org โดยทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_bffj8tgekt5gif77su8ogeq9l3, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0