เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขนนักสร้างแรงบันดาลใจเปิดตัว ผลงานประติมากรรมของตนเองครั้งแรกในชีวิต

เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขนนักสร้างแรงบันดาลใจเปิดตัว ผลงานประติมากรรมของตนเองครั้งแรกในชีวิต

เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขนนักสร้างแรงบันดาลใจ กับงานสร้าง “พระพิฆเนศปัญญาบารมีเอกชัยชนะ” ผลงานประติมากรรมของตนเองชิ้นแรกในชีวิต
เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนโครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส โครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส คือแหล่งเรียนรู้ ฝึกหัด และพัฒนางานฝีมือด้านศิลปะแก่ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ หรือผู้ที่ชื่นชอบงานศิลป์ แต่ขาดพื้นที่หรือการสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน โครงการมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปัน การเกื้อกูล สนับสนุน และส่งต่อโอกาสให้กับผู้คนในสังคมได้อย่างยั่งยืน


เอกชัย วรรณแก้ว ใช้ความเพียรหลายเดือนในการสร้างผลงานประติมากรรมซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิต นอกจากมีความงามทางศิลป์อย่างสมบูรณ์แล้ว ยังถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัด โดยใช้ระยะเวลาในการขึ้นรูปองค์ต้นแบบนานกว่า 6 เดือน สู่ผลงานแห่งความภาคภูมิใจให้ได้ชื่นชม โดยมีความตั้งใจที่จะหารายได้สมทบโครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส จึงได้สร้างพระพิฆเนศดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้โอกาสไปด้วยกัน

โดย พระพิฆเนศ ที่เอกชัย วรรณแก้วสร้างนั้น มีลักษณะพิเศษคือ มีพระหัตถ์ 4 กร ซ้ายล่างถือขนมโมทกะ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ซ้ายบนถือตะของ้าว หมายถึง อำนาจ บารมี บริวาร ขวาล่างถือหนังสือ หมายถึง ปัญญา ความรู้ ความฉลาด ขวาบนถืองาช้าง หมายถึง ความศักดิ์สิทธิ์ เหนือสรรพทั้งมวล การแต่งกาย ทรงเครื่องพราหมณ์ ใส่สายประคำไม้ หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความศรัทธา ทรงมงกุฎกษัตริย์ หมายถึง บุตรของพระศิวะ หนึ่งในตรีมูรติ หรือเทพเจ้าสูงสุดสามองค์ตามความเชื่อฮินดู ยกพระเพลาข้างซ้ายเล็กน้อย ประทับบนปัชชุน (ขี้เมฆ) เสมือนลอยอยู่บนอากาศ มีหนูซึ่งเป็นพาหนะประทับอยู่บนพระเพลา “พระพิฆเนศปัญญาบารมีเอกชัยชนะ” 

พระพิฆเนศปางปัญญาบารมีเอกชัยชนะ  เนื้อทองเหลือง แบบองค์ลอย ราคา 299 บาท หรือแบบสำเร็จรูปใส่กรอบพร้อมสร้อย ราคา 669 บาท ขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตร ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองพระพิฆเนศปางปัญญาบารมีเอกชัยชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โทร.02 418 2885 หรือ Line ID : @lifeunlimited
,www.ekachai-lifeunlimited.com

Comments

Share Tweet Line