วิศวะมหิดล - เยาวชนสตรีวิทยา 2 เปิดมิติวิศวกรรมศาสตร์สู่อนาคต

วิศวะมหิดล - เยาวชนสตรีวิทยา 2 เปิดมิติวิศวกรรมศาสตร์สู่อนาคต

เปิดมิติวิศวกรรมศาสตร์สู่อนาคต...คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดี และ รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในการมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อัพเดทแนวทางวิชาชีพเพื่อการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคตและร่วมเป็นพลังพัฒนาประเทศสู่ความก้าวหน้า ณ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


หนุ่มสาวเยาวชนจากสตรีวิทยา 2 ยังได้ทัศนศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาต่าง ๆ ทั้ง 7 ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็น World-Class Engineering มุ่งสร้างงานวิจัยพัฒนา การเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และบ่มเพาะวิศวกรแห่งอนาคต โดยมีห้องปฏิบัติการที่ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี อาทิ ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านนิติวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Digital Forensics Lab) , ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BART Lab และ BCI Lab) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (LCMD Lab และ B-AODD Lab) และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Flexible Manufacturing System)

นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมี Innogineer Studio เปรียบเสมือนเวิร์คช็อป ครบครันเครื่องมือไฮเทคที่เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีและเมคเกอร์สามารถเข้ามาทำโปรเจคต่าง ๆ บ่มเพาะสตาร์ทอัพ สร้างชิ้นงานและต้นแบบจากความคิดสร้างสรรค์จากความฝันสู่ความเป็นจริง, Innogineer BAY ศูนย์ฝึกหัดด้านหุ่นยนต์และระบบ AI ที่ทันสมัยระดับโลก, ศูนย์ LogHealth คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ศึกษาวิจัยและออกแบบพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และดำเนินการจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาคสาธารณสุขของประเทศ (HealthCare Logistics Big Data) 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_m2r2itkh7r72rt67mi9jojaho7, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0