ม.มหิดล นครสวรรค์ จัดทีมจิตอาสาสร้างเกราะป้องกัน Covid-19

ม.มหิดล นครสวรรค์ จัดทีมจิตอาสาสร้างเกราะป้องกัน Covid-19

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ รวมประชากรทั้งหมดประมาณ7,400 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัส Covid-19 


อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่า จังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งสิ้น 9 ราย โดยที่อำเภอพยุหะคีรีซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตพบผู้ติดเชื้อถึง 3 ราย ซึ่งกลับมาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจน้อยในเรื่องการป้องกันโรคและการดูแลตัวเอง เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับคนในพื้นที่ชุมชนตำบลเขาทอง เราจึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในชุมชน ออกหน่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้และดูแลสุขภาพประชาชน จนบรรลุผลสำเร็จ สามารถทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลเขาทอง ซึ่งเป็น 1 ใน 11 ตำบลทั้งหมดของอำเภอพยุหะคีรียังคงมีตัวเลขเท่ากับ 0

"เรามองว่าการแค่ออกไปประกาศคงไม่พอ เราต้องทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เข้าถึงประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้านในชุมชนตำบลเขาทองด้วย โดยทีมจิตอาสาของวิทยาเขตฯ ซึ่งประกอบไปด้วยคณาอาจารย์ และนักศึกษาที่ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ได้รวมตัวกันออกหน่วยให้บริการความรู้เรื่องการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ทุกวัน"

"จุดหนึ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นจุดเสี่ยง คือ ตลาดนัดแผงลอย และร้านค้าทุกแห่ง ในตำบลเขาทอง โดยทีมจิตอาสาได้ออกไปติดป้าย "ให้บริการเฉพาะผู้สวมหน้ากากอนามัย" พร้อมทั้งจัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้สำหรับป้องกันการติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังช่วยจัดระเบียบในการจัดประชุมของชุมชน ร่วมกับ อบต.เขาทองในเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างในห้องประชุม ตลอดจนให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าทำบุญที่วัดเขาทอง และยังได้จัดทีมพยาบาล และนักสุขศึกษา จาก ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เวียนให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ทางวิทยุชุมชนในทุกวันอีกด้วย" อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ กล่าว

ด้าน นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ กล่าวเสริมว่า ทางศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ฯ ได้เตรียมการรองรับผู้ป่วย Covid-19 ในอนาคต โดยได้จัดให้มีหอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort Ward) จำนวน 16 ห้อง เพื่อผ่องถ่ายผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอาการจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดนครสวรรค์ตามแผนมาตรการการควบคุมโรคระบาดที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก และจัดสร้างห้องความดันลบแบบสมบูรณ์ (Complete Negative Pressure Room) ที่มีการแบ่งโซนความระดับความปลอดภัยของการติดเชื้ออย่างชัดเจน สำหรับการทำหัตถการที่มีการฟุ้งกระจายสูง อย่างเช่นการตรวจสารคัดหลั่ง โดยมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2563 นี้

"เรามองไปถึงแผนระยะยาว โดยสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการดูแลและป้องกันตัวเอง ไม่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไร หากชุมชนเข้มแข็ง เชื่อว่าจะสามารถฝ่าวิกฤตนี้ได้ต่อไปอย่างยั่งยืนแน่นอน" อาจารย์แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวทิ้งท้าย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_0c6gj7mp9vakuti65c06mus4b0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0