Around Town

DITP ออกมาตรการและใช้เทคโนโลยีไฮเทคดูแลสุขอนามัย สร้างความมั่นใจให้ผู้ร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” พร้อมซื้อ-ขายกระตุ้นธุรกิจอาหาร 22-26 ก.ย.นี้

1 Mins read

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยคลี่คลายลงมาก และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี อย่างไรก็ตาม DITP ไม่ประมาทกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีมาตรการดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดในการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งงานที่ DITP จะจัดขึ้นเป็นงานแรกหลังเกิดโควิด-19 คือ THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” โดย DITP ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เพื่อดำเนินการในทุกประเด็นให้เป็นไปตามแนวทางความปลอดภัยขั้นสูงสุด นอกจากนี้ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในฐานะเจ้าของสถานที่ที่จัดงานยังได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงานทุกฝ่าย อาทิ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี (Ultraviolet Germicidal Irradiation: UVC) ภายในห้องประชุมสัมมนา  รังสี UVC ฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศ (Air Handling Unit: AHU) ในพื้นที่จัดแสดงสินค้า และระบบกดลิฟต์ไร้สัมผัสภายในอาคารชาเลนเจอร์

[catlist id=22 numberposts=5 excludeposts=this]

มาตรการ IMPACT 1

“DITP หอการค้าไทย (TCC) และโคโลญเมสเซ่ (KM) ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างมาก จึงมีมาตการที่ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่างของผู้ร่วมงาน เพิ่มความกว้างของช่องทางเดินระหว่างคูหา ทำแพลตฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้าในรูปโฉมใหม่ ให้ผู้เข้าร่วมงานพิมพ์ป้ายชื่อที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนหน้างานได้ด้วยตนเอง ยกเลิกการให้บริการส่วนกลางของงานที่เสี่ยงต่อการรวมตัวและการสัมผัสของคนจำนวนมาก จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารต่างๆ ที่แจกในงานในรูปดิจิทัล จัดทีมตรวจตราการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลให้เพียงพอในทุกพื้นที่ กำหนดให้ผู้ร่วมงานลงทะเบียนโดยมีการบันทึกชื่อ เบอร์โทร จำนวนผู้ชมงานกรณีมาเป็นหมู่คณะ โดยแบ่งรอบที่ต้องการเข้าชมเป็นวันละ 2 รอบ ได้แก่ 10.00-14.00 และ 14.00-18.00 น. รอบละไม่เกิน 15,000 คน” นายสมเด็จ กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการด้านสุขภาพและอนามัยอื่น ๆ เช่น ต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสสูง และมีจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลอย่างทั่วถึง เป็นต้น สำหรับมาตรการในส่วนของผู้ร่วมงานจากต่างประเทศนั้น มีข้อกำหนดว่าผู้จัดแสดงสินค้าต่างชาติ อาทิ จีน ญี่ปุ่น บราซิล นอร์เวย์ เยอรมนี และอื่นๆ จะเข้าร่วมแสดงงานผ่านสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยเท่านั้น 

นายสมเด็จ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากมาตรการดูแลสุขอนามัยที่เคร่งครัดแล้ว งานในปีนี้ยังได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นลักษณะไฮบริด โดยเพิ่มการจัด Virtual Trade Fair และ Virtual – Online Business Matching นอกเหนือจากการจัดงานแสดงสินค้าตามปกติ นอกจากนี้ DITP ยังได้จัดให้มีการซื้อขายผ่าน www.thaifex-vts.com ซึ่งเป็นการจัดงานรูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 The Hybrid Edition” จะจัดขึ้นที่อิมแพค เมืองทองธานี โดยแบ่งเป็นวันเจรจาการค้า ในวันที่ 22-26 กันยายน 2563 และวันจำหน่ายปลีก ในวันที่ 25-26 กันยายน 2563