Around Town

แม็คโคร ลดราคาสินค้าสารทจีน แบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน ลดภาระประชาชนช่วงสารทจีน

1 Mins read

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าสำหรับเทศกาลสารทจีนที่ แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ โดยในช่วงนี้แม็คโครได้จัดเทศกาลสารทจีน ของไหว้ครบครัน นำสินค้าจำเป็นมาลดราคาพิเศษทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อช่วยลูกค้าประชาชนลดภาระค่าใช้จ่าย อาทิ ไก่ไหว้เจ้าแช่แข็ง ราคากิโลกรัมละ 49 บาท เป็ดล้วงเครื่องในแช่แข็งตรา ARO ราคากิโลกรัมละ 74 บาท ชุดของเผา ราคาชุดละ 59 บาท ชุดไหว้เทพเจ้า ราคาชุดละ 159 บาท รวมถึง เนื้อหมู อาหารทะเล ผลไม้ ขนมเทียน ปุยฝ้าย ของมงคลจำเป็นต่างๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ แม็คโครได้คุมเข้มมาตรการด้านอาหารปลอดภัยตลอดกระบวนการจนถึงมือผู้บริโภค และได้รับการรับรองจากกรมอนามัยในการเป็นสถานประกอบการปลอดภัยป้องกันโควิด-19 ในทุกสาขา สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าประชาชน ผู้ประกอบการ ตอบโจทย์การซื้อขายสินค้าในยุคชีวิตวิถีใหม่ด้วย