Around Town

เบเยอร์ สนับสนุนสีเพื่อปฏิสังขรณ์ศาสนสถานงานศิลป์วัดอรุณราชวรารามฯ

1 Mins read

สีเบเยอร์ ได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากกรมศิลปากร ให้เป็นผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงที่ใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานงานศิลป์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

1 9

อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด นำทีมร่วมถวายผลิตภัณฑ์สีภายใต้โครงการ Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข ปีที่ 8 สนับสนุนสีรองพื้น สีทาภายนอก สีน้ำมัน สีทองคำ รวมมูลค่าผลิตภัณฑ์กว่า 250,000 บาท ให้กับคณะกรรมการวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร รับมอบถวายสีโดย พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ใช้สำหรับซ่อมแซมฐานพระปรางค์ รั้วรอบฐานพระปรางค์ พระวิหารน้อย โบสถ์น้อย ศาลาเก๋งจีนโบราณ และหอไตร เพื่อร่วมทำนุบำรุงศาสนสถานที่สำคัญ ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้