Around Town

ม.มหิดล จัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 แบบผสมผสาน Online & On Campus รองรับแนวคิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563

1 Mins read


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 จึงทำให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ซึ่งตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล (Open House) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในปีนี้ทุกพื้นที่/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้แก่ ศาลายา พญาไท บางกอกน้อย กาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ ได้พร้อมใจกันจัดงานแบบผสมผสาน Online & On Campus เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ตามแนวคิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) 

มหาวิทยาลัยมหิดลใช้วิธีจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 แบบผสมผสาน เนื่องจากเห็นว่าจะสามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากกว่า ซึ่ง

ข้อมูลพื้นฐานของทุกหลักสูตร อาทิ หลักสูตรเรียนอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรจะอยู่บนเว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/openhouse/2020

image0 6

นอกจากนี้แต่ละหลักสูตร ยังจัดให้นักเรียนที่สนใจ สามารถพูดคุยกับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่จริง อาจารย์ผู้สอน รวมถึงบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วผ่านหลายช่องทาง ทั้งทาง Online และ On Campus โดยสามารถดูรายละเอียดกำหนดการ Facebook Live ได้จากทางเว็บไซต์เช่นเดียวกัน เราเชื่อว่าการที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสฟัง และซักถามจากผู้เรียน และผู้สอนจริงได้โดยตรงจะเป็นข้อมูลสำคัญในการช่วยตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรของนักเรียน

สำหรับหลักสูตรที่เปิดให้นักเรียนเข้าชมแบบ On Campus นักเรียนต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/openhouse/2020 ก่อน เพราะเราต้องจำกัดจำนวนคนเข้าฟังในแต่ละรอบ แต่หากหลักสูตรใดมีความต้องการเข้าฟังเป็นจำนวนมาก อาจมีการเสริมระบบ Online หรือเพิ่มรอบในการรับฟังได้อีก” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต กล่าว

นอกจากกิจกรรม Open House ที่จะจัดตามคณะ/สถาบันตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563 ในงานยังมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ Mahidol Admission ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแนะนำการสมัคร Mahidol TCAS 64 นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม Workshop Portfolio รวมทั้งกิจกรรม Mahidol Campus Tour นั่งรถรางพาชมบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ซึ่งการสมัคร TCAS รอบ Portfolio เป็นรอบที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้สมัครได้แสดงทักษะความสามารถออกมาแทนคะแนนสอบ จากการแสดงตัวตนผ่านผลงานการทำกิจกรรมและการแสดงทัศนคติ ซึ่งในแต่มหาวิทยาลัยจะมีการกำหนดรายละเอียดเนื้อหา Portfolio ที่แตกต่างกัน และในบางคณะอาจเน้นหนักไปที่ผลงานเฉพาะด้าน

งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563

แบบผสมผสาน Online & On Campus จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้มีโอกาสค้นพบตัวเองว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่ตัวเองสนใจคืออะไร แล้วมีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองไปถึงจุดที่ตัวเองตั้งใจ โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นบันไดให้ก้าวถึงจุดหมาย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามการจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ทาง Facebook: Mahidol Open House – มหิดลวิชาการ 2563