Around Town

ซัมซุงส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียนภาคเหนือ มอบเครื่องซักผ้าแก่ 4 โรงเรียน ภายใต้โครงการ “Samsung Love & Care

1 Mins read

ซัมซุง เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง มุ่งส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ มอบเครื่องซักผ้าแก่หอพักของโรงเรียน 4 แห่งในจังหวัดน่าน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ Samsung Love & Care หวังช่วยแก้ปัญหาในการซักและทำความสะอาดเสื้อผ้าในช่วงฤดูมรสุม

นับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้เผชิญกับร่องมรสุมพาดผ่าน ส่งผลให้เกิดฝนตกต่อเนื่องกระจายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับวิกฤติน้ำท่วม บ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมพังเสียหาย ไม่เพียงเท่านั้น ผลจากการที่ฝนตกต่อเนื่องทุกวันยังก่อให้เกิดปัญหาในการซักเสื้อผ้า ซึ่งไม่ได้กระทบกับภาคครัวเรือนเท่านั้น แต่โรงเรียนประจำหลายแห่งในพื้นที่ก็ได้ประสบกับปัญหาและความต้องการการแก้ไขที่เร่งด่วนเช่นกัน เนื่องจากเด็กนักเรียนที่พักอาศัยในหอพักของโรงเรียนต้องใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นและมีกลิ่นเหม็นอับ ไม่ถูกสุขอนามัย นำไปสู่ผลกระทบด้านสุขภาพและจิตใจแก่นักเรียนได้

Samsung LoveCare 5.

  เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของนักเรียนหอพักในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ภาคเหนือ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้การสนับสนุนเครื่องซักผ้าให้แก่ครูและนักเรียน ในโรงเรียนประจำ 4 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนบ้านอูตูม จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการ Samsung Love & Care เพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนกว่า 1,000 คนในโรงเรียนทั้ง 4 แห่งได้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เหมาะสม พร้อมยกระดับสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจของครูและนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

  Samsung LoveCare 2 ด.ญ ธนัญญา เขแง และเพื่อน โรงเรียนบ้านอูตูม.

  ด.ญ ธนัญญา เขแง เด็กนักเรียนหอพัก โรงเรียนบ้านอูตูม กล่าวว่า “บรรยากาศที่โรงเรียนในตอนนี้ฝนตกทุกวัน อากาศหนาว มีหมอกหนา พวกเราประสบปัญหาในการซักผ้าอย่างมาก ทั้งชุดนักเรียนและชุดกันหนาว เนื่องจากเสื้อผ้าจะไม่แห้งและเราต้องใส่เสื้อผ้าที่ชื้นและมีกลิ่นเหม็นอับไปโรงเรียน ขอขอบคุณซัมซุงที่ใจดีมอบเครื่องซักผ้าเพื่อช่วยให้พวกเราได้มีชุดนักเรียนสะอาดๆ ใส่ไปโรงเรียนทุกวันค่ะ”

  Samsung LoveCare 3 นางวัชรี สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูตูม.

  นางวัชรี สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูตูม เผยเพิ่มเติมว่า “นักเรียนส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นนักเรียนชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ทางโรงเรียนจึงได้จัดระบบการรับนักเรียนบ้านไกลให้ได้ศึกษาเล่าเรียนในรูปแบบนักเรียนพักนอนในโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนและครูที่พักอาศัยในหอพักกว่า 150 คน แต่เดิมนั้นนักเรียนและครูต้องซักผ้าด้วยมือ ปัญหาที่ตามมาคือเสื้อผ้าแห้งช้า โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องทุกวัน นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ เนื่องจากนักเรียนขาดความมั่นใจในการใส่เสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้น และในบางครั้งต้องใส่ชุดลำลองแทนชุดนักเรียนเพราะเสื้อผ้าไม่แห้ง ขอบคุณซัมซุงที่ทำให้เด็กๆ และครูที่นี่มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น”

  Samsung LoveCare 4.

  การส่งเสริมสุขอนามัยของเด็กนักเรียนและครูในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการสนับสนุนเครื่องซักผ้า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Samsung Love and Care โครงการเพื่อสังคมระยะยาวของซัมซุง ที่ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 และยังคงทำอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน ตามวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงทั่วโลก ในการมุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน (Together for Tomorrow! Enabling People) เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคม โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้เป็นจำนวนกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ