Around Town

สินเชื่อไม่ใช้หลักประกันคืออะไร มีข้อดีอะไรบ้าง

1 Mins read

สินเชื่อไม่ใช้หลักประกันสำหรับ SME หรือที่เรียกว่า “สินเชื่อธุรกิจไม่มีหลักประกัน” เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้สินทรัพย์มาค้ำประกัน

21 fundingsociety

ลักษณะของสินเชื่อไม่ใช้หลักประกันสำหรับ SME:

  1. วงเงินกู้: มักอยู่ระหว่าง 100,000 – 5,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้
  2.  อัตราดอกเบี้ย: สูงกว่าสินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกัน แต่ต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป
  3. ระยะเวลาผ่อนชำระ: ส่วนใหญ่อยู่ที่ 1-5 ปี
  4. เอกสารประกอบ: ต้องการงบการเงิน ใบจดทะเบียนธุรกิจ และเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ

ข้อดีของสินเชื่อไม่ใช้หลักประกันสำหรับ SME 

  1.  เข้าถึงเงินทุนได้ง่ายและรวดเร็ว

SME ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจหรือยังไม่มีสินทรัพย์มูลค่าสูง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น กระบวนการอนุมัติมักเร็วกว่าสินเชื่อธุรกิจทั่วไป เหมาะสำหรับการตอบสนองโอกาสทางธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว

2. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สินของธุรกิจหรือส่วนตัว ทำให้ผู้ประกอบการมีความยืดหยุ่นในการบริหารสินทรัพย์มากขึ้น

3. เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ

สินเชื่อไม่ใช้หลักประกัน เหมาะสำหรับการเสริมเงินทุนหมุนเวียน รองรับค่าใช้จ่ายระยะสั้น หรือลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนเร็ว 

4. ยืดหยุ่นในการใช้เงิน

ผู้ประกอบการสามารถนำเงินไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น ขยายกิจการ ซื้อวัตถุดิบ ปรับปรุงร้าน หรือลงทุนในเทคโนโลยีใหม่

5. ช่วยในการบริหารกระแสเงินสด

สินเชื่อไม่ใช้หลักประกันสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำรองเพื่อรับมือกับความผันผวนของรายได้หรือรายจ่ายที่ไม่คาดคิด

6. สร้างประวัติเครดิตให้กับธุรกิจ

การผ่อนชำระตรงตามกำหนดช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ เป็นประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อในวงเงินที่สูงขึ้นในอนาคต

7. ไม่กระทบโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ไม่ต้องระดมทุนด้วยการเพิ่มหุ้นหรือหาผู้ร่วมทุนใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการยังคงอำนาจในการบริหารจัดการเต็มที่

8. รองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดด

สินเชื่อไม่ใช้หลักประกัน เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงแต่ขาดเงินทุน ช่วยให้สามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจได้ทันท่วงที

9. ลดภาระการบริหารหลักประกัน

ไม่ต้องกังวลเรื่องการประเมินราคาหลักประกัน การทำประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายในการจดจำนอง

10. มีโปรโมชั่นเฉพาะสำหรับ SME

สถาบันการเงินมักมีแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้า SME เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ระยะเวลาปลอดเงินต้น หรือบริการเสริมด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ SME ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้สินเชื่อไม่ใช้หลักประกัน เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าสินเชื่อธุรกิจทั่วไป ควรประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนและความสามารถในการชำระหนี้อย่างละเอียด นอกจากนี้ ควรเปรียบเทียบข้อเสนอจากสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด

การใช้สินเชื่อไม่ใช้หลักประกันอย่างชาญฉลาดสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการเร่งการเติบโตของธุรกิจ SME แต่ต้องควบคู่ไปกับการบริหารการเงินที่รัดกุมและมีวินัย ผู้ประกอบการควรมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับต้นทุนทางการเงิน