Around Town

ททท. จับมือ ‘เดทตอล’ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก

1 Mins read

ณ ห้องโถงจารุวัสตร์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และ นายโรฮิต จินดาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA  โดยความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการด้านความสะอาดและปลอดภัย  ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  พร้อมรณรงค์เครือข่ายทั่วประเทศให้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมั่นใจภายใต้สัญลักษณ์ “SHA” 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA เป็นมาตรฐานที่กระตุ้นและผลักดันให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้การท่องเที่ยวมีมาตรการในการควบคุมโรค และเป็นที่น่ายินดีที่มีพันธมิตรอย่าง “เดทตอล” มาช่วยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยโดยผู้เชี่ยวชาญและต่อยอดให้มาตรฐาน SHA เป็นที่ยอมรับในระดับสากลผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยบันทึกข้อตกลงมีความร่วมมือประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ดังนี้

1. การเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและการรับรู้ให้กับธุรกิจที่เป็นพันธมิตรของ ททท. อาทิ การพัฒนาแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุข อนามัย SHA และสนับสนุนการฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

2. บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะร่วมประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ “SHA” เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมั่นใจในตรา สัญลักษณ์ “SHA” ว่าเป็นมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลกผ่านเวปไซต์ RECKITT.COM และโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีเครือข่ายในหลายประเทศ

3. ความร่วมมือขับเคลื่อนให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย โดยการ จัดแคมเปญสนับสนุนให้คนไทยเดินทางช่วงสงกรานต์อย่าง ปลอดภัย และยังแจกผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือช่วงสงกรานต์ 2 แสนชิ้น ในหลากหลายจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ  พระนครศรีอยุธยา  สุโขทัยเชียงใหม่ลำปาง ขอนแก่น หนองคาย บุรีรัมย์

4. จัดแพคเกจพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับมาตรฐาน SHA อาทิ การมอบส่วนลดพิเศษ ด้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ หรือ มอบคู่มือสุขอนามัย สำหรับเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น

นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานสุขอนามัย ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้าน การท่องเที่ยวขนาดใหญ่ กลาง เล็ก หรือระดับท้องถิ่น ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ได้รับ มาตรฐาน SHA  สามารถเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกได้

ทั้งนี้  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ได้ที่ www.thailandsha.tourismthailand.org และ line official : @thailandsha รวมทั้งสามารถประเมินความพึงพอใจผ่าน QR Code อีกด้วย www.thailandsha.tourismthailand.org    Line official : @thailandsha    แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ SHA