Around Town

บริษัทเซียนหนิงซีฟู้ด ลงนามเซ็นสัญญา กับบริษัททีมเคพาวเวอร์ เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

1 Mins read

บริษัทเซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด เลขที่ 254 หมู่ที่ 7 ต. บ้านแหลม อ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาให้บริการโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาดกำลังการผลิต 797.94 กิโลวัตต์ ระหว่าง บริษัท ทีม เค พาวเวอร์ จำกัด กับ บริษัทเซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

สำหรับการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ บริษัท ทีม เค พาวเวอร์ จำกัด โดย คุณสุรวีร์ ลีฬหรัตนรักษ์ และ คุณธีรพัฒน์ ชื่นชม ตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัดโดย นายรักเกียรติ ธรรมมงคลชัย และ นายอภิพัฒน์ พุฒิบวร ตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจ

349353

สำหรับบริษัท ทีม เค พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ลงทุนและพัฒนาในโครงการด้านพลังงานทดแทน มีความ เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และ พื้นดิน การบริหารโครงการ การตรวจสอบประสิทธิภาพโครงการ เพื่อให้ลูกค้ามีมุมมองการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น

โดยบริษัท ทีม เค พาวเวอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561  ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เริ่มแรกดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย แผงไซลาร์เชลล์ ยี่ห้อ QCELLS

ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการบริการ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ภายใด้เนวคิด “มุ่งมั่นพัฒนา รักษาคุณภาพ การผลิต ติดตั้ง ด้วยอุปกรณ์ชั้นนำของโลก “(We stive to develop, maintain production quality by installation with the world-leading equipment)

350311

ปัจจุบันบริษัท ทีม เค พาวเวอร์ จำกัด ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ตลอดจนคู่ค้าในทุกระดับ ในรูปแบบการออกแบบติดตั้งระบบโซลาร์เชลล์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนบุคคล ภาครัฐ และ เอกชนในหลากหลายภาคธุกิจ

วัตถุประสงค์ของบริษัท ผลิดพลังงานนำมาใช้ในบริษัทลูกค้า และให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการประหยัดพลังงาน โดยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ด้วยแผงโซลาร์เชลล์คุณภาพของ Q CELLS ที่มี Performance สูงสุดใน TIER I และเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างสัมพันธภาพของพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท ทีม เค พาวเวอร์ จำกัด
เลขที่ 102/1-3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
021948888, 0635544888