Around Town

สจด.ร่วมส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

1 Mins read

จากน้ำพระทัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีให้กับพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน ใน การมุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย อันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยี จิตรลดานำมาเป็นหลักในการดำเนินงานส่งผลให้บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนมีความเป็นผู้ให้ มีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่แน่วแน่ เห็น ได้จากกิจกรรมอาสาต่างๆ ที่สถาบันจัดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะเมื่อต้นปี 2563 ที่สถาบันได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมจากการแพร่ระบาดของ เชื้อ COVID-19 และในปี 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาก็ยังคงขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีผ่านการร่วมสมทบทุนทำอาหารกล่องสำหรับ มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวว่า เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่มียอดผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นส่งผลให้หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน อุทิศแรงกายแรงใจในการรักษาผู้ป่วยทุกคนให้กลับมามี สุขภาพแข็งแรง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้ความ เชี่ยวชาญด้านอาหารและกำลังคนของสถาบันที่มีจิตอาสาทั้งบุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ร่วมกับผู้สมทบทุนทั้งประชาชน เครือข่ายสถานประกอบ การ และหน่วยงานต่างๆ เปิดครัวกลางผลิตอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โดยใช้โรงครัว อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นศูนย์กลางในการทำจิตอาสา ซึ่งในแต่ละวันครัวกลางจะทำการผลิตอาหารในเมนูต่างๆ เช่น กระเพราหมูสับ ไก่กระเทียม หมูซอสเทริยากิ ไก่ผัก พริกแกงถั่วฝักยาว โดยมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สำหรับโรงพยาบาลที่สถาบัน ได้ดำเนินการมอบอาหารแล้วได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์ การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลหนองเสือ ซึ่งทางสถาบันจะดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในการ ส่งมอบอาหารเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยทุกคน แม้ว่าสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจะเป็นสถาบันการศึกษาขนาด เล็กแต่เรามีบุคลากร นักศึกษาและนักเรียน และผู้สนับสนุนที่มีความแน่วแน่ และมีจิตอาสาอย่างเต็มเปี่ยมในการทำความดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี เป็นผู้ให้และช่วยเหลือสังคม