Around Town

กัลฟ์ ส่งต่อพลัง เติมเต็มมื้ออาหาร ให้กับโรงเรียนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

1 Mins read

 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือGULF มอบทุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดเมตารางค์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ทั้งหมด 16 โรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท อีกทั้งยังช่วยปรับภูมิทัศน์แปลงผัก จัดซื้อพันธุ์ผัก และพันธุ์แม่ไก่ จำนวน 25 ตัว เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและนำมาประกอบอาหารให้กับนักเรียนต่อได้ในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนให้ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ มีการเติบโตพัฒนาตามเกณฑ์ และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนพนักงานจากโรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย มาร่วมจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สาธิตการผลิตไฟฟ้าจากผลไม้ซีตรัส เช่น มะนาว และเลมอน พร้อมทั้งประดิษฐ์จรวดลูกโป่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของทางโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียน

[catlist id=21 numberposts=5 excludeposts=this]

คุณสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทนของ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและสังคมโดยรวม เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท กัลฟ์ มุ่งมั่นปฏิบัติเสมอมาภายใต้แนวคิด ‘Powering the Future, Empowering the People’ โดยกิจกรรมสมทบทุนอาหารกลางวันในครั้งนี้จะเติมเต็มคุณประโยชน์ให้มื้ออาหารให้กับนักเรียนในทุก ๆ วัน โดยการให้พันธุ์พืช พันธุ์ไก่นั้นก็สอดคล้องกับแนวคิดการทำแปลงนาสาธิตในพื้นที่โรงไฟฟ้า ที่มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกพืชผัก และเลี้ยงปลา โดยต่อมาได้รับการพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และพื้นที่สันทนาการในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

“ในวันนี้ยังมีพี่ ๆ พนักงานจากโรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ในจ.ปทุมธานี มาร่วมจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากผลไม้รสเปรี้ยวตระกูลซิตรัส และการประดิษฐ์จรวดลูกโป่ง เพื่อให้ความรู้สนุก ๆ ในมุมที่นอกเหนือจากการเรียนในห้อง ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ความต้องการเรียนรู้ ผ่านการสังเกตและการทดลองที่ให้ลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้” คุณสิตมน กล่าวเสริม

ด้านคุณสตกฤช วิชิตพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมตารางค์ กล่าวว่า ขอขอบคุณกลุ่มบริษัท กัลฟ์ ที่จัดกิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวัน รวมถึงมอบพันธุ์พืช พันธุ์ไก่ไข่ให้กับโรงเรียนวัดเมตารางค์ ซึ่งถือเป็นการพัฒนามื้ออาหารกลางวันของทางโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากช่วยให้โรงเรียนมีวัตถุดิบทางการเกษตรในการนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้ในระยะยาว

กิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวัน และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบโรงไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงพันธกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสามารถติดตามกิจกรรมและข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ ได้ที่เพจ https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH/