Star News

น้ำตาล ชลิตา เผยดราม่าเวทีนางงามไม่สิ้นสุด ต้องรอทั้ง 2 ฝ่ายชี้แจง

1 Mins read

น้ำตาล ชลิตา เผยเลือกรับงานในวงการที่ไม่กระทบเวลาเรียนเพราะตอนนี้อยู่ปี 3 แล้ว อยากจบตามเกณฑ์ แจงดราม่าเวทีนางงามไม่สิ้นสุด ส่วนตัวปีของตนไม่มีอะไร เซ็นสัญญา และได้รางวัลทั้งหมดตามสัญญา มองเป็นข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย ไม่รู้รายละเอียด เพราะตอนปีตนยังเป็นเวทีของพี่อรดูแล ต้องรอให้ทั้ง 2 ฝ่ายออกมาชี้แจง ไม่ได้คุยฟ้าใส ส่วนตัว เพราะไม่ได้สนิทกับอีกฝ่าย

น้ำตาล ชลิตา
    น้ำตาล ชลิตา