Star News

จีน่า ญีนา ชินถูกมองลูกรักช่อง ไม่นอยด์เข้าใจการแข่งขันสูง ไม่หวังเป็นนางเอกเบอร์ต้น

1 Mins read

จีน่า ญีนา ขอบคุณผู้ใหญ่ให้โอกาสได้ประกบพระเอกเบอร์ใหญ่ ชินถูกมองเป็นลูกรักช่อง ไม่นอยด์คนมองไม่เปรี้ยงเท่าที่ควร เข้าใจในวงการ การแข่งขันสูง ตนขอตั้งใจทำงานเต็มที่ให้ผลงานพิสูจน์ตัวเอง มองในฐานะนักแสดงไม่ได้คาดหวังให้เป็นนางเอกเบอร์ต้น

251163 ๒๐๑๑๒๕ 5
    251163 ๒๐๑๑๒๕ 9