Star News

อแมนด้า ปลื้มชุดประจำชาติ ‘’ไตรรงค์อนงค์นาถสุพรรณมัจฉา’’พร้อมสวมอวดสายตาชาวโลก

1 Mins read

อแมนด้า ออบดัม สุดปลื้มชุดประจำชาติ ‘’ไตรรงค์อนงค์นาถสุพรรณมัจฉา’’ งดงามสมความเป็นไทย ใส่แล้วรู้สึกมีพลัง ไม่หวั่นหาก Miss Universe เลื่อนวันประกวด บอกยังไม่ทราบลายละเอียดแน่ชัด ช่วงนี้ก็เร่งฝึกฝนพัฒนาตัวเองในทุกๆด้าน ให้พร้อมเดินหน้าคว้ามงสาม ขำๆมีมูเตลูเสริมความมั่นใจหลังจากที่ไปรำแก้บนมาครั้งก่อน

211263 ๒๐๑๒๒๑ 7
211263 ๒๐๑๒๒๑ 9
211263 ๒๐๑๒๒๑ 11
211263 ๒๐๑๒๒๑ 13
12 อแมนด้า 2